Om oss

PeakSearch etablerades 2006 med visionen att bli ledande inom rekrytering till nyckelpositioner i Norden. Med konceptet Värderekrytering utvecklades en rekryteringsmodell med fokus på träffsäkerhet, matchning, kvalitet och en positiv professionell upplevelse för kandidat och företag.

Idag har vi genomfört över 600 rekryteringsuppdrag och ca 5000 fördjupade personbedömningar i samband med rekrytering till olika chefs- och specialistroller i Norden. PeakSearch har genom åren framgångsrikt rekryterat chefer och specialister till nyckelpositioner i flera olika branscher. Av dessa har vi en särskilt bred, djup och stor erfarenhet från Life Science och närliggande sektorer (Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Diagnostik, Apoteksmarknaden och Consumer Healthcare). 

PeakSearch har succesivt vuxit med den ökade efterfrågan av våra rekryteringstjänster. Vi är nu sju Seniora Rekryteringskonsulter som är experter på rekrytering och personbedömning i Norden. PeakSearch har tre kontor i Stockholm, Lund och Uppsala. 

För oss är nöjda kandidater och kunder vår ledstjärna och det absolut viktigaste målet med vårt arbete. Att alltid göra vårt yttersta för att åstadkomma en kvalitativ upplevelse och bidra med mervärden för kandidater och kunder är utgångspunkten för vårt rekryteringsarbete. 

Vi brinner för att hitta den perfekta matchningen i varje rekrytering. Och förutom tillfredsställelsen att lyckas så ger det våra kandidater och kunder långsiktiga mervärden kopplade till arbete, arbetsliv och karriär.