Andrea Backlund, PeakSearch Stockholm

Besök Andreas LinkedIn-profil

Andrea har flera års erfarenhet inom kommunikation och finansiering av tillväxtbolag i life science-sektorn i Norden. Genom analyser av marknaden har hon arbetat med att matcha olika aktörers behov och finna gynnsamma lösningar för alla involverade parter. Andrea har även arbetat med validering och projektledning i ett större globalt läkemedelsbolag. Genom sina yrkeserfarenheter har hon förstått vikten av att personal med rätt kompetens krävs för att möta branschens utmaningar i såväl små som stora Life science bolag.

Andrea är utbildad inom bioteknik samt företagsekonomi och bioentreprenörskap vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) respektive Köpenhamns Handelshögskola (CBS). 

Andrea är certifierad användare av SHLs tester och urvalsverktyg.

Konsulterna

Magnus Klingberg, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult / VD, Civilekonom 08-545 00 100 070-678 09 92

Sara Steinvall, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, Civilekonom 08-545 00 100 070-204 37 42

Jarl Molin, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult, Apotekare, eMBA 08-545 00 100 070-560 20 56

Marta Frick, PeakSearch Uppsala Senior Rekryteringskonsult, Molekylärbiolog 08-545 00 100 070-386 89 69

Catharina Herbertsson, PeakSearch Lund & Öresund Senior Rekryteringskonsult, Civilingenjör kemi/bioteknik 070-615 27 72

Eva Runnerström, PeakSearch Lund & Öresund Senior Rekryteringskonsult, BSc Kemi 070-172 53 79

Sven-Erik Matsson, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult 08-545 00 100 070-332 41 43

Jesper Ek, PeakSearch Stockholm Senior Rekryteringskonsult 08-545 00 100 070-589 62 11