Värderekrytering

Värderekrytering innebär att vi hjälper dig som rekryterar att rekrytera rätt kompetens och dig som är aktuell för en ny utmaning att matcha dina behov och profil mot rätt uppdrag. En perfekt matchning skapar tydliga mervärden för såväl företag som anställd kandidat.

För att lyckas med den perfekta matchningen så är det viktigt att vi på djupet förstår våra kandidaters och kunders sammanhang och behov. Därför är våra konsulter rekryteringsexperter med en gedigen branscherfarenhet.

Vi arbetar långsiktigt med Värderekrytering, där vår ledstjärna är nöjda kandidater och kunder. Att arbeta långsiktigt ger våra kandidater personlig utveckling och våra kunder bättre kompetens och tydliga resultat.

Värderekryteringsprocessen är uppbyggd i åtta olika steg. Förstudie & kravprofil, prospekt, search, urval, screening, rapportering, uppföljning och garanti – varje steg är kvalitetssäkrat för att nå bästa slutresultat. Varje steg innehåller ett antal utvalda väl definierade aktiviteter, som var och en har betydelse för slutresultatet av rekryteringen.

PeakSearch har genom åren framgångsrikt rekryterat chefer och specialister till nyckelpositioner i flera olika branscher. Av dessa har vi en särskilt bred, djup och stor erfarenhet från Life science och närliggande sektorer (Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Diagnostik, Apoteksmarknaden och Consumer Healthcare).

Tester och urvalsmetoder

Vi använder vetenskapligt dokumenterade metoder för urval och personbedömning.

Kvalitetsgaranti

Vi som arbetar med värderekrytering ser till att matchningen blir rätt och att kandidater och kunder blir nöjda med slutresultatet.

Etik, Sekretess och behandling av personuppgifter

PeakSearch arbetar enligt den nya EU lagstiftningen kallad dataskyddsförordningen (GDPR). Vi följer Bemanningsföretagens vägledning och rekommendationer för behandling av personuppgifter.