Etik, Sekretess och behandling av personuppgifter

PeakSearch arbetar enligt den nya EU lagstiftningen kallad dataskyddsförordningen (GDPR). Vi följer Bemanningsföretagens vägledning och rekommendationer för behandling av personuppgifter.

I det fall du är intresserad av att veta mer om hur PeakSearch arbetar när det gäller behandling av personuppgifter så är du välkommen att kontakta Magnus Klingberg, Dataskyddsombud PeakSearch, tel 08-545 00 100, kontakt@peaksearch.se.

God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende – både från våra kunder och kandidater. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK). Här några av de viktigaste punkterna:

Sekretess
Vi förbinder oss till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt enligt dataskyddsförordningen.

Kandidatintegritet
Vi delger ingen som helst information om en kandidat vare sig till kund eller till andra externa kontakter innan vi fått kandidatens medgivande.

Bemötande av kandidater
Kandidaterna skall känna sig värdigt, vänligt och professionellt bemötta. Vi lämnar inte ut testresultat eller värdeomdömen skriftligt eftersom de senare och i ett annat sammanhang skulle kunna skada kandidaten.

Off limit
Vi avstår konsekvent från att aktivt söka efter kandidater i de företag med vilka vi har ett nära, pågående samarbete.

Tester och urvalsmetoder

Vi använder vetenskapligt dokumenterade metoder för urval och personbedömning.

Kvalitetsgaranti

Vi som arbetar med värderekrytering ser till att matchningen blir rätt och att kandidater och kunder blir nöjda med slutresultatet.

Etik, Sekretess och behandling av personuppgifter

PeakSearch arbetar enligt den nya EU lagstiftningen kallad dataskyddsförordningen (GDPR). Vi följer Bemanningsföretagens vägledning och rekommendationer för behandling av personuppgifter.