Tester och urvalsmetoder

Vi använder vetenskapligt dokumenterade metoder för urval och personbedömning.

PeakSearch använder SHLs väldokumenterade tester och verktyg för bedömning i rekryteringarna.

Alla våra konsulter är specialister på urval och personbedömning och certifierade i de tester och verktyg som vi använder.
Beroende på kravprofil så använder vi alltid flera av följande urvalsmetoder;

• Kompetensbaserad djupintervju
• Färdighetstester (verbal, numerisk, induktiv)
• Personlighetsformuläret OPQ 32
• Simuleringsövningar, rollspel och arbetsprov
• Kompetensbaserade referensintervjuer
• Assessment center

Tester och urvalsmetoder

Vi använder vetenskapligt dokumenterade metoder för urval och personbedömning.

Kvalitetsgaranti

Vi som arbetar med värderekrytering ser till att matchningen blir rätt och att kandidater och kunder blir nöjda med slutresultatet.

Etik, Sekretess och behandling av personuppgifter

PeakSearch arbetar enligt den nya EU lagstiftningen kallad dataskyddsförordningen (GDPR). Vi följer Bemanningsföretagens vägledning och rekommendationer för behandling av personuppgifter.